Projeto realizado com o apoio da Fundación Biodiversidad

RSS

PT

Búsqueda en la web

slide 5

Identificación legal

O presente sitio web www.pardela.org en adiante “Sitio Web” é propiedade e está xestionado polo Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, do cal os datos completos son os seguintes:

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Castelo de Santa Cruz s/n
Liáns
CP 15179 Oleiros (A Coruña)
Correo electrónico: ceida@ceida.org / difusion@ceida.org

Política de privacidade

En cumprimento co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia informa aos usuarios do presente sitio web que os datos persoais facilitados mediante este ao mesmo, pasarán a formar parte dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal, do cal é titular e responsable o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, sendo a súa finalidade o poder atender e procesar adecuadamente as solicitudes de inscrición e consultas remitidas, así como poder informalo e transmitirlle información dos servizos ofrecidos polo Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Coa remisión dos seus datos, vostede presta o seu consentimento expreso para que a entidade poida levar a cabo o tratamento automatizado e sempre para o cumprimento das finalidades indicadas.

Os seus datos persoais son tratados coa máxima confidencialidade, adoptando o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, como responsable do ficheiro, as medidas de orde técnico e organizativo necesarias para garantir a confidencialidade e seguridade dos datos persoais, evitando a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

O Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia procede ao arquivo dos datos que os usuarios facilitan para realizar unha consulta ou remitir unha solicitude, algúns dos cales son necesarios para atender adecuadamente as mesmas. O usuario é advertido, convenientemente, da necesidade de facilitar estes datos. Informámoslle que a dirección de correo electrónico é empregada para dar resposta á súa consulta, así como poder transmitirlle información das actividades organizadas polo Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.

Con relación aos datos persoais recollidos na forma prevista nesta Política de Privacidade, informamos aos usuarios que teñen recoñecidos os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos seus datos persoais. Os referidos dereitos poderán ser exercitados, ben polo usuario, ben polo seu representante, mediante a remisión dunha solicitude escrita e firmada, á seguinte dirección:

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Castelo de Santa Cruz s/n
Liáns
CP 15179 Oleiros (A Coruña)

Condicións de uso

O acceso á nosa páxina Web é libre e gratuíto, non precisando ningún tipo de rexistro para vixiar os contidos da mesma.
A nosa páxina web non emprega cookies nin outros medios técnicos que nos permitan identificar a usuarios en concreto nin coñecer datos da súa navegación, sen que o usuario sexa consciente. O noso compromiso é que calquera cambio na Política de Privacidade a este respecto será inmediatamente advertido, a través da presente web, incluíndo a oportuna rectificación neste apartado.

colaboração com

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Fundación Biodiversidad
Pardela
Ceida

A terra é insultada e oferece suas flores como resposta.

Rabindranath Tagore

Se você está relacionado a uma área protegida e quer se juntar á Rede Pardela clique o seguinte botão:

© 2012 Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia - Todos os direitos reservados | Identificación legal - Privado  //  Deseño e programação web Grupo5.com