Definición das categorías IUCN

IV - Área de Manexo de Hábitat / Especies

Área terrestre e/ou mariña suxeita a intervención activa con fins de manexo, para garantir o mantemento dos hábitats e/ou satisfacer as necesidades de determinadas especies.