Definición das categorías IUCN

III - Monumento natural

Área que contén unha ou máis características naturais ou naturais/culturais específicas de valor destacado ou excepcional pola súa rareza implícita, as súas cualidades representativas ou estéticas ou pola súa importancia cultural.