Definición das categorías IUCN

II - Parque Nacional

Área terrestre e/ou mariña natural, designada para a) protexer a integridade ecolóxica dun ou máis ecosistemas para as xeracións actuais ou futuras, b) excluír os tipos de explotación ou ocupación que sexan hostís ao propósito co cal foi designada a área, e c) proporcionar un marco para actividades espirituais, científicas, educativas, recreativas e turísticas, actividades que deben ser compatibles desde o punto de vista ecolóxico e cultural.