Definición das categorías IUCN

Ia - Reserva Natural Estricta

Área terrestre e/ou mariña que posúe algún ecosistema, rasgo xeológico ou fisiolóxico e/ou especies destacadas ou representativas, destinada principalmente a actividades de investigación científica e/ou monitoreo ambiental.